Hội LHPN tỉnh Bình Dương

13/06/2022
Địa chỉ trụ sở cơ quan: Tầng 12A, Tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương,
Đường Lê Lợi, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 02743.822.922
Email: hoiphunu@tinhuybinhduong.vn

Chủ tịch: TrươngThanh Nga

Số điện thoại: 02743.829.416

Email: ngatan82@gmail.com

Các ban/đơn vị:

- Ban Tổ chức Hành chính                                             Điện thoại: 02743.822.922

- Ban Tuyên giáo, chính sách – Luật pháp                    Điện thoại: 02743.840.594

- Ban Xây dựng Tổ chức Hội                                         Điện thoại: 02743.840.596

- Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế                           Điện thoại: 02743.831.089

- Ban Gia đình Xã hội                                                    Điện thoại: 02743.831.088

- Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ                                             Điện thoại: 02743.822.180

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video