Ứng dụng CNTT trong tổ chức sinh hoạt Hội: Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn với sản phẩm Ứng dụng Powerpoint, phần mềm Quizizz và trình tạo mã QR trong tổ chức sinh hoạt Hội

10/05/2024
Ứng dụng trình chiếu Powerpoint, Quizizz và trình tạo mã QR vừa truyền thông bằng hình ảnh, video clip minh họa, tiết kiệm thời gian và chi phí trong các bước triển khai thực hiện nội dung sinh hoạt chi hội. Ứng dụng CNTT vừa tạo sự hứng thú, vui vẻ và nâng cao nhận thức về các vấn đề của phụ nữ, trẻ em, tạo sức lan tỏa để càng ngày càng thu hút được nhiều hội viên tham gia tổ chức Hội. Bài dự thi đã lọt vào vòng 100 bài tốt nhất của cuộc thi.

Cuộc thi "Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt Hội" năm 2024 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng của cán bộ Hội các cấp về ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội viên; thúc đẩy sự sáng tạo của cán bộ và huy động sự tham gia tích cực của hội viên trong đổi mới hình thức tổ chức sinh hoạt Hội.

Chi tiết:

  • Mã số: 95
  • Tên sản phẩm: Ứng dụng công nghệ thông tin trình chiếu Powerpoint, phần mềm Quizizz và trình tạo mã QR trong tổ chức sinh hoạt Hội.
  • Tác giả/Đối tượng: Hà Thị Khánh, Hoàng Văn Sang, Nguyễn Viết Tiệp, Triệu Thị Biên, Hà Thị Thu Huế; Tập thể; Cán bộ Hội, Hội viên danh dự; Hội LHPN Thị trắn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
  • Đơn vị: Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Kạn

Mô tả sản phẩm: Ứng dụng Công nghệ Thông tin trình chiếu Powerpoint, phần mềm Quizizz và trình tạo mã QR vừa truyền thông bằng hình ảnh, video clip minh họa, vừa tạo sự sôi nổi khi chơi các trò chơi, tiết kiệm thời gian và chi phí trong các bước triển khai thực hiện nội dung sinh hoạt chi hội. Ứng dụng CNTT vừa tạo sự hứng thú, vui vẻ và nâng cao nhận thức về các vấn đề của phụ nữ, trẻ em trong sinh hoạt Hội, tạo sức lan tỏa để càng ngày càng thu hút được nhiều hội viên tham gia tổ chức Hội.

  • Video mô tả sản phẩm

  • Link sản phẩm:

https://docs.google.com/presentation/d/19VeB72nfdHYgqifvoFOGgS6wd78QN36v/edit?usp=drive_link&ouid=118308603936041272603&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1IklqybfjMf_rXqHRsAyYc12vky8_4fJy/edit

 

 

-----------------------------

Thông tin liên hệ:

- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

- Địa chỉ: 39 Hàng Chuối, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

- Email: cuocthiudcntt@gmail.com

- Hotline: (024) 39718157

- Website cuộc thi: https://cuocthiudcntt.hoilhpn.org.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video