Ứng dụng CNTT trong tổ chức sinh hoạt Hội: Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên với sản phẩm Ứng dụng tạo trò chơi Quizizz trong sinh hoạt Hội

10/05/2024
Hội Phụ nữ xã La Hiên sử dụng ứng dụng Quizizz tạo các câu hỏi trên ứng dụng để hội viên tham gia tìm hiểu về Hội LHPN Việt Nam. Ứng dụng có thể cho biết kết quả cuộc thi ngay sau khi hội viên kết thúc cuộc thi. Với giao diện đơn giản và bắt mắt, hội viên dễ dàng sử dụng và thấy hấp dẫn, dễ dàng tiếp nhận thông tin thông qua các trò chơi. Bài dự thi đã lọt vào vòng 100 bài tốt nhất của cuộc thi.

Cuộc thi "Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt Hội" năm 2024 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng của cán bộ Hội các cấp về ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội viên; thúc đẩy sự sáng tạo của cán bộ và huy động sự tham gia tích cực của hội viên trong đổi mới hình thức tổ chức sinh hoạt Hội.

Chi tiết:

  • Mã số: 110
  • Tên sản phẩm: Ứng dụng tạo trò chơi Quizizz trong sinh hoạt Hội với chủ đề “Tìm hiểu về Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt "
  • Tác giả/Đối tượng: Lê Thảo Linh, Nguyễn Thị Chiến, Ngô Thị Qua; Tập thể;  Hội LHPN xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
  • Đơn vị: Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Nguyên.

Mô tả sản phẩm: Hội Phụ nữ xã La Hiên sử dụng ứng dụng Quizizz tạo các câu hỏi trên ứng dụng để hội viên tham gia tìm hiểu về Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Ứng dụng có thể cho biết kết quả cuộc thi ngay sau khi hội viên kết thúc cuộc thi. Với giao diện đơn giản và bắt mắt, hội viên dễ dàng sử dụng và thấy hấp dẫn, dễ dàng tiếp nhận thông tin thông qua các trò chơi.

  • Video mô tả sản phẩm

 

 

-----------------------------

Thông tin liên hệ:

- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

- Địa chỉ: 39 Hàng Chuối, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

- Email: cuocthiudcntt@gmail.com

- Hotline: (024) 39718157

- Website cuộc thi: https://cuocthiudcntt.hoilhpn.org.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video