Ứng dụng CNTT trong tổ chức sinh hoạt Hội: Hội LHPN tỉnh Nam Định với sản phẩm “Ứng dụng phần mềm Activepresenter và nền tảng Netlify để thiết kế chuyên đề, bài giảng trực tuyến”

10/05/2024
Bài giảng trực tuyến với nội dung “Tuyên truyền sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 tỉnh Nam Định” được thể hiện trực quan, sinh động. Đường link chuyên đề có thể sao chép gửi tới các cấp hội, chi/tổ hội, hội viên, phụ nữ thông qua các ứng dụng: Gmail, Zalo, Facebook…và có thể trình chiếu qua tivi kết nối internet, máy chiếu, máy tính, ipad tại các cuộc sinh hoạt chi Hội. Bài dự thi đã vào top 50 bài được bình chọn trên Fanpage Hội LHPN Việt Nam.

Cuộc thi "Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt Hội" năm 2024 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng của cán bộ Hội các cấp về ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội viên; thúc đẩy sự sáng tạo của cán bộ và huy động sự tham gia tích cực của hội viên trong đổi mới hình thức tổ chức sinh hoạt Hội.

Chi tiết:

  • Mã số: 79
  • Tên sản phẩm: Ứng dụng phần mềm Activepresenter và nền tảng Netlify để thiết kế chuyên đề, bài giảng trực tuyến
  • Tác giả/Đối tượng: Ngô Thị Hoa, Nguyễn Thu Trang, Ngô Thị Hoa, Phạm Thị Thúy,   Hoàng Thị Thu Phương; Tập thể; Cán bộ Hội; Hội LHPN tỉnh Nam Định
  • Đơn vị: Hội LHPN tỉnh Nam Định

Mô tả sản phẩm: Bài giảng trực tuyến với nội dung “Tuyên truyền sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 tỉnh Nam Định” được thể hiện trực quan, sinh động, cô đọng, hình ảnh hấp dẫn. Đường link chuyên đề có thể sao chép gửi tới các cấp hội, chi/tổ hội, hội viên, phụ nữ thông qua các ứng dụng: Gmail, Zalo, Facebook…và có thể trình chiếu qua tivi kết nối internet, máy chiếu, máy tính, ipad tại các cuộc sinh hoạt chi Hội, hội nghị, hội thảo hoặc cá nhân cán bộ, hội viên phụ nữ có thể tìm hiểu thông qua điện thoại thông minh bất kỳ thời điểm nào.

  • Video mô tả sản phẩm

  • Link sản phẩm:

https://stalwart-mandazi-9a254d.netlify.app/

-----------------------------

Thông tin liên hệ:

- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

- Địa chỉ: 39 Hàng Chuối, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

- Email: cuocthiudcntt@gmail.com

- Hotline: (024) 39718157

- Website cuộc thi: https://cuocthiudcntt.hoilhpn.org.vn/

 

 

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video