Ứng dụng CNTT trong tổ chức sinh hoạt Hội: Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang với sản phẩm Thiết kế nội dung tuyên truyền bằng phần mềm powerpoint

10/05/2024
Sản phẩm tuyên truyền được thiết kế trên phần mềm powerpoint, có nội dung, hình ảnh và âm thanh phong phú, hấp dẫn, sinh động và đạt hiệu quả tuyên truyền cao hơn. Bài dự thi đã lọt vào vòng 100 bài tốt nhất của cuộc thi.

Cuộc thi "Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt Hội" năm 2024 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng của cán bộ Hội các cấp về ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội viên; thúc đẩy sự sáng tạo của cán bộ và huy động sự tham gia tích cực của hội viên trong đổi mới hình thức tổ chức sinh hoạt Hội.

Chi tiết:

  • Mã số: 121
  • Tên sản phẩm: Thiết kế nội dung tuyên truyền, truyền thông bằng phần mềm powerpoint
  • Tác giả/Đối tượng: Phạm Thị Lệ Thanh, Hứa Thị Thu Hồng, Hoàng Thu Hà; Tập thể; Cán bộ Hội; Hội LHPN Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang
  • Đơn vị: Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang

Mô tả sản phẩm: Sản phẩm được thiết kế các nội dung tuyên truyền, truyền thông trên phần mềm powerpoint, tạo ra một bài tuyên truyền, truyền thông có nội dung, hình ảnh và âm thanh để thể hiện nội dung truyên truyền, truyền thông trong sinh hoạt hội, từ đó giúp cho việc triển khai công tác hội và sinh hoạt hội thêm phong phú, hấp dẫn, sinh động và đạt hiệu quả cao hơn

  • Video mô tả sản phẩm

  • Link sản phẩm:

https://docs.google.com/presentation/d/1c8ldAnH8KsNRYRwf3e18E_wfJMfjuQzP/edit?usp=drive_link&ouid=118308603936041272603&rtpof=true&sd=true

 

-----------------------------

Thông tin liên hệ:

- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

- Địa chỉ: 39 Hàng Chuối, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

- Email: cuocthiudcntt@gmail.com

- Hotline: (024) 39718157

- Website cuộc thi: https://cuocthiudcntt.hoilhpn.org.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video