Danh sách 36 ứng cử viên đại biểu Quốc hội là cán bộ Hội LHPN các cấp

20/05/2021
Theo Nghị quyết số 559 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, tổng số cán bộ Hội LHPN các cấp được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội là 36 người, trong đó có 2 ứng cử viên do Trung ương giới thiệu.

2 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV do Trung ương giới thiệu là:

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia. Ứng cử viên Hà Thị Nga được Hội đồng Bầu cử Quốc gia phân bổ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh Đồng Tháp gồm Thành phố Hồng Ngự và 3 huyện: Tân Hồng, Hồng Ngự, Tam Nông.

Bà Nguyễn Thanh CầmỦy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Chính sách - Luật pháp, Trung ương Hội LHPNVN. Ứng cử viên Nguyễn Thanh Cầm được phân bổ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Đơn vị bầu cử số Số 1 của tỉnh Tiền Giang gồm thị xã Cai Lậy và các huyện: Cái Bè, Cai Lậy.

Cán bộ Hội LHPN cấp địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV có 34 người, cụ thể: 

Cấp tỉnh: có 24 cán bộ Hội được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV trong đó có 7 ứng cử viên là Chủ tịch Hội LHPN tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; 7 Phó Chủ tịch Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; 10 người là các trưởng phó ban đơn vị thuộc Hội LHPN tỉnh.

Cấp huyện: có 6 cán bộ Hội được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV + Cấp cơ sở: có 4 cán bộ Hội cán bộ Hội được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video