TP Hồ Chí Minh: Chia sẻ kinh nghiệm, hiến kế giải pháp để cán bộ Hội tham gia hiệu quả công tác bầu cử

18/01/2021
Sáng ngày 12/01/2020, Hội LHPN TP.Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm, hiến kế giải pháp cán bộ Hội tham gia hiệu quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị có sự tham gia của bà Trương Thị Ánh - Đại biểu HĐND TP, Nguyên phó Chủ tịch HĐND TP; bà Thi Thị Tuyết Nhung -  Đại biểu HĐND Thành phố, lãnh đạo Hội LHPN TP và gần 100 cán bộ Hội của và 24 quận, huyện, phường xã, thị trấn trên địa bàn.

Tại hội nghị, các diễn giả đã cung cấp cho cán bộ Hội về Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết 131/2020/QH14 của Quốc hội: Tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nghị quyết 1111/NQ-UBTVQH14 của Ủy Ban thường vụ Quốc Hội: Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh; Kế hoạch 880/KH-ĐCT ngày 23/7/2020 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam…

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm giữa các lãnh đạo nữ, nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 xoay quanh 4 nội dung lớn: Kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Hội các cấp trên địa bàn Thành phố trong việc tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Công tác giám sát việc thực hiện pháp luật về bầu cử đại biểu QH, đại biểu HĐND các cấp; Việc lựa chọn giới thiệu ứng cử viên nữ đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu; Tham gia các chương trình tiếp xúc giữa cử tri và những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đặc biệt, các diễn giả đã chia sẻ kinh nghiệm sâu về các kỹ năng cần thiết cho cán bộ Hội để nâng cao vai trò trách nhiệm trong các hoạt động bầu cử như tuyên truyền,vận động, tham gia tiếp xúc cử tri, giám sát việc thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND 2015 nhằm đảm bảo mục tiêu bình đẳng giới, đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia ĐBQH và HĐND các cấp theo quy định; cách tuyên truyền qua trang mạng xã hội; việc hỗ trợ các ứng viên nữ; tham gia tiếp xúc giữa việc xây dựng chương trình hành động của ứng cử viên,…

Thanh Huyền

TÂM ĐIỂM

Video