Hạ Long: Trên 2000 hội viên, phụ nữ bị ảnh hưởng thu nhập do dịch Covid -19

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19, một bộ phận người dân, hội viên, phụ nữ trên địa bàn thành phố Hạ Long, Quảng Ninh bị mất việc hoặc buộc phải nghỉ việc...

Những tấm lòng cao cả trong mùa đại dịch

Đã ở tuổi “xưa nay hiếm”, các cụ đã có những nghĩa cử thật cao đẹp, thể hiện tấm lòng sẻ chia cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta quyết tâm chiến thắng...

Đam mê hạt muối vì sức khỏe cộng đồng

Gắn bó hơn 40 năm với nghề muối, bà Trần Thị Bình - chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm giám đốc Công ty cổ phần Muối và thương mại Nam Định hiểu rõ giá trị của...

Phụ nữ Nghệ An xung kích, sáng tạo với “Hũ gạo chống dịch” và nhiều hoạt động hỗ trợ địa điểm cách ly trên địa bàn

Cùng với việc phối hợp đón những người lao động ở Lào và Thái Lan về cách ly tập trung, Hội LHPN các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, thị xã Cửa Lò, Tương Dương,...

Thực hiện cách ly toàn xã hội, yêu cầu mọi người dân ở nhà nửa tháng

Hôm nay (31/3), Thủ tướng ban hành Chỉ thị số 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, Thực hiện cách ly toàn xã hội trong...

Video